Contact us

For more information on our services please contact us:

OUR OFFICE:

MF Capital Sp. z o.o.
ul. Stanisława Żaryna 2B (budynek D)
02-593 Warszawa
Poland

Phone: +48 22 507 86 30

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NIP: 521 3547 943
KRS 0000343224 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)
Kapitał zakładowy w wysokości 194.000 zł